OECON GROUP

FacebookLinkedin

Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου

Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου

 

 

Τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι διαθέσιμα σε λίγες μέρες για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν οτιδήποτε από τα παρακάτω:

➢ Δημιουργία νέας μονάδας

➢ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

➢ Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας, υπό την έννοια παραγωγής  προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν παραχθεί ποτέ στο παρελθόν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

➢  Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, υπό τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

➢ Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει από τον δικαιούχο, αποκλείοντας την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση, ανεξαρτήτου μεγέθους και ηλικίας.

 

Κλάδοι δραστηριότητας

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων.

 

Είδη ενίσχυσης

      ➢ 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, ,

            100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

            150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

            250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,

            500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

 

Ίδια Συμμετοχή

 Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια (αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, νέες εισφορές σε μετρητά, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης) είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.

 

 Ενισχυόμενες Δαπάνες

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν τη βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

 

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

 

 

 

Καθεστώτα

1.      Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2.      Γενική Επιχειρηματικότητα

3.      Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

4.      Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

5.      Συνέργειες και δικτυώσεις

6.      Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - Ταμεία συμμετοχών

7.      Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - αλυσίδες αξίας

8.      Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.

 

 Είδη ενίσχυσης

      φορολογική απαλλαγή,

            επιχορήγηση,

            επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

            επιδότηση μισθολογικού κόστους,

            χρηματοδοτικά εργαλεία,

            σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.

            ταχεία αδειοδότηση

            δάνεια (καθεστώς 6)

            επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

 

Ύψος Επιδότησης

Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος του δικαιούχου, το είδος των επενδύσεων και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο εντάσσεται η επένδυση. Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης για περιφερειακή ανάπτυξη (ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού και μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων) κυμαίνεται από 10% έως 55% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η κρατική ενίσχυση για ειδικές επενδυτικές δαπάνες (δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας κλπ.) μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις το 80% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Στις 16/10/2016 δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο ο νέος Χάρτης Ειδικών Περιοχών Ενίσχυσης για τον οποίο αναμένεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

Μέγιστο ποσοστό ενισχύσεων

Περιφέρεια τόπου εγκατάστασης

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

35%

45%

55%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

35%

45%

55%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25%

35%

45%

ΗΠΕΙΡΟΥ

35%

45%

55%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

35%

45%

55%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

25%

35%

45%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

25%

35%

45%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

35%

45%

55%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

35%

45%

55%

ΑΤΤΙΚΗΣ

     

Τομείς: Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός, Νότιος Αθηνών & Ανατολική Αττική

10%

20%

30%

Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι

20%

30%

40%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20%

30%

40%

ΚΡΗΤΗΣ

25%

35%

45%

 

Οι ενδιαφερομενοι παρακαλουνται να επικοινωνησουν μαζι μας ωστε να διερευνησουμε τις δυνατότητες ενταξης της νεας ή υφιστάμενης επιχειρησης τους σε ενα από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακου Νομου (2310-256360,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

Η OECON GROUP πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 από τον φορέα Q-CERT.

iso-9001-2008-logo

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!
Σας υποσχόμαστε ότι θα σας στέλνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες και θα προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας!


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφόρηση.

Γιαννιτσών 90, 54627,
       Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
0030 2310 256360