OECON GROUP

FacebookLinkedin

Δράση: Ψηφιακό ΑΛΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ
Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι ύψους 50.000.000€ για το σύνολο της χώρας.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€.
Το ποσοστό επιδότησης είναι 50%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων. 

ΒΑΣΙΣΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη Βαθμίδα (Α)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Mobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Υποβάλλεται ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης σε ηλεκτρονική μορφή
Περίοδος Υποβολών: 11.6.2018 – 17.9.2018

Σημαντικές Διευκρινήσεις

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για να δούμε μαζί τις δυνατότητες ένταξής σας στο παρόν Πρόγραμμα.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε στο τηλέφωνο 2310256360.

Η OECON GROUP πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 από τον φορέα Q-CERT.

Καταγραφή3

 

Newsletter Εγγραφή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!
Σας υποσχόμαστε ότι θα σας στέλνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες και θα προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας!


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφόρηση.

Γιαννιτσών 90, 54627,
       Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
0030 2310 256360