OECON GROUP

FacebookLinkedin

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας των Τουριστικών ΜΜΕ, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά . Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 40% + 10% (με αύξηση προσωπικού) και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (2015).
 • Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Σημαντική σημείωση: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα χρόνια λειτουργίας θα πρέπει να απασχολεί 0,5 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για το διάστημα λειτουργίας της.

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε.,Ο.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί. & Κοιν.Σ.Επ
Εξαιρούνται: Οι επιχειρήσεις franchising & αστικές μη κερδοσκοπικές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Ε/Σ)

 • 15.000 έως 150.000€. Ο προϋπολογισμός τους Ε/Σ δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 (ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχει κλείσει όλη η χρήση).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίος ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 • Να απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ μισθωτή εργασίας.
 • Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δε θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός.
 3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 5. Προβολή-Προώθηση.
 6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού.
 7. Μεταφορικά μέσα.
 8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Ε/σ.
 9. Μελέτες/έρευνες αγοράς.
 10. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό, μέχρι 2 ΕΜΕ).

* Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, καθώς και οι πρόσθετες επιχορηγούμενες ΕΜΕ θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Ως τελευταίο έτος υλοποίησης θεωρούνται οι δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Σύζυγοι και συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού αποκλείονται από την πρόσληψη ως προσωπικό (επιδοτούμενο).
 • Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.
 • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016.
 • Τουλάχιστον το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε/Σ θα πρέπει να υλοποιηθεί στο πρώτο (1) έτος μετά την απόφαση έγκρισης.

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για να δούμε μαζί τις δυνατότητες ένταξης σας στο παρόν Πρόγραμμα.

 

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2008 by Q-CERT.

iso-9001-2008-logo

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360