OECON GROUP

FacebookLinkedin
Νέο πρόγραμμα που θα παρέχει επιδότηση σε ανέργους για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση, ύψους ακόμη και 20.000 ευρώ, θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ το επόμενο διάστημα. Με στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα των νέων και να περιορίσει την ανεργία, ο ΟΑΕΔ προωθεί πρόγραμμα έως το τέλος του τρέχοντος έτους, με το οποίο θα δημιουργηθούν καινούργιοι επιχειρηματίες και θα χρηματοδοτηθεί το επιχειρηματικό σχέδιό τους. Στόχος είναι να ωφεληθούν έως 10.000 άνεργοι. Κάθε νέος επιχειρηματίας θα λάβει ποσό 15 – 20 χιλιάδες…
«Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία» Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να προκηρύξει την ειδική δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό με εστίαση στο θέμα «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τηδιάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση…
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέχρι τέλους του χρόνου θα πραγματοποιηθούν προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 κινητοποιώντας πόρους της τάξης των 1,5 δις ευρώ που μπορούν να αποτελέσουν την ατμομηχανή για μια νέα αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική ύπαιθρο και ειδικά στον αγροτικό τομέα. Αναμένεται να προκηρυχθούν τα εξής μέτρα: Νέοι Αγρότες  Θα συμβάλλει στη δημογραφική ανανέωση του πληθυσμού της υπαίθρου, προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο θα προσφέρει εργασία σε συνολικά 24.000…
Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου     Τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα είναι διαθέσιμα σε λίγες μέρες για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν οτιδήποτε από τα παρακάτω: ➢ Δημιουργία νέας μονάδας ➢ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ➢ Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας, υπό την έννοια παραγωγής  προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν παραχθεί ποτέ στο παρελθόν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των…
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 40% + 10% (με αύξηση προσωπικού) και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες χρήσεις (2015). Νέες επιχειρήσεις που είχε συσταθεί μέχρι 31/12/2015 αλλά δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ε.Ε.,Ο.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί. &…
«ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 100% και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ -          Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της πρότασης. -          Φυσικά πρόσωπα οι οποίοι ασκούν κατά αποκλειστικότητα επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος -          Συνεργασία των παραπάνω δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες για την έναρξη εταιρίας με ίδια ή συμπληρωματική δραστηριότητα. Εξαιρούνται: Τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα (2015) από…
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά σας. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 100% και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της πρότασης. Φυσικά πρόσωπα οι οποίοι ασκούν κατά αποκλειστικότητα επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την προδημοσίευση της πρόσκλησης σε συναφές επάγγελμα με την ειδικότητα τους. Συνεργασία των παραπάνω δικαιούχων από την ίδια ή και από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες…
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας των Τουριστικών ΜΜΕ, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά . Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 40% + 10% (με αύξηση προσωπικού) και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (2015). Νέες επιχειρήσεις…

OECON GROUP was certified in accordance with the principles of International Standard ISO 9001:2008 by Q-CERT.

iso-9001-2008-logo

Newsletter Subscription

Subscribe to our Newsletter!
We promise to send you only important information and to protect your privacy!


 

Contact Details

Contact  us for details and further information.

90 Giannitson Street, 54626,
       Thessaloniki, Greece
0030 2310 256360